Carlo Filippo Tesi (Presidente)
tel. 335.396090
info@ataprato.org
 

Enrico Belluomini
tel. 348.5181370
enrico@ataprato.org


Fax 0574.1742038

 
       
           
 
 
ATA - Lapo Tesi  

website by FABULOUS